Codebay Logo

bastar STD Codes for all Cities

Name of CitySTD Code
bakawand07867
bastanar07862
bastar07782
chingmut07855
darbha07863
jagdalpur07782
lohandiguda07859
netanar07861
tokapal07782