Codebay Logo

ganjam STD Codes for all Cities

Name of CitySTD Code
aska06822
bhanjanagar06821
brahmapur0680
buguda06818
chhatrapur06811
digapahandi06814
khalikote06810
surada06819